Közműépítés

Közműépítés

Az EuroAszfalt Kft. Környezetvédelmi Igazgatóság szakemberei több tíz éves szakmai múlttal rendelkeznek környezetvédelmi beruházások kivitelezésében. Cégcsoportunk elkötelezett a környezet védelme, a talaj minőségének megóvása és felszíni, valamint felszín alatti vizeink szennyezésének megakadályozása tekintetében.

Mindig a Megrendelő elvárásait szem előtt tartva, - a tervezéstől a kivitelezésig a feladatok komplex megvalósítását vállalva - első osztályú minőségben, kollégáink szakmai tudásuk legjavát adják a projektek sikeres kivitelezéséhez, amit a kiváló technikai felszereltségnek és a magasan képzett szakembergárdának köszönhetünk. Mindezeknek köszönhetően az elmúlt években ezer km-t meghaladó vezetékhálózatot valósított meg cégünk Magyarországon, mellyel méltán meghatározó piaci szereplő.

Jellemzően Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinken a települési szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás, iszapkezelés teljes specifikumát felölelő szolgáltatást nyújtunk Megrendelőink számára, a szennyvíz kibocsájtási  ponttól a szennyvíz elvezetésen, tisztításon keresztül a befogadóig a technológiai előírások teljes sorát elvégezzük, míg vízszolgáltatásnál a víz rétegvízből való kinyerésén, majd tisztításán keresztül a hálózaton át a fogyasztóig való eljuttatása a feladatunk, melynek kapcsán jelentős referenciákat tudunk felmutatni a következő közműépítési területeken:

•    Ivóvíz hálózatok tervezése és kivitelezése •    Szennyvízcsatorna hálózatok tervezése és kivitelezése •    Víztornyok, vízmedencék, nyomásfokozó- és átemelő állomások tervezése, kivitelezése •    Települések csapadékvíz elvezető hálózatok tervezése és kivitelezése

A kivitelezés megfelelő minőségének folyamatos fenntartását, és egyidejűleg a környezet védelmét, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság megőrzését és a katonai többletkövetelmények teljesítését a cégcsoport vezetésének elkötelezettsége, valamint az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015, MSZ ISO 45001:2018, MSZ EN ISO 50001:2019 szabványok valamint az AQAP 2110:2016, NATO normatív követelmények szerint kialakított, bevezetett és működtetett integrált irányítási rendszer szabályozza.