13. számú főút Komárom déli elkerülő

13. számú főút Komárom déli elkerülő

Projekt megnevezése:
13. számú főút Komárom déli elkerülő

Megrendelő:
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.

Vállalkozó:
Komárom elkerülő Útépítő Konzorcium

Konzorciumvezető:
EuroAszfalt Kft.

Konzorcium tag:
Lavinamix Kft.

Szerződéses ár:
1.327.153.472,- Ft + ÁFA

Munkaterület átadás:
2008.09.15

Befejezés:
2010.11.30

Projekt bemutatása:
Az elkerülő út 3,7 km hosszban a 13. számú főút 3+620 km szelvényében indul egy 25,0 m külső sugarú körforgalmú csomóponttal, és az 1 sz. főút 88+875 km szelvényében végződik egy háromágú, osztályozósávos csomóponti kialakítással.
Az elkerülő úton – a kezdő és végcsomópont között – egyéb csomópont nincs. Az útpálya túlnyomó része töltésen halad (maximális töltésmagasság ~ 8 m, híd műtárgy mellett), bevágás csak kis hosszokon, lokálisan fordul elő (maximális bevágás ~ 1 m).
A beruházás megvalósítása során három híd műtárgy készült: mezőgazdasági út felüljáró (1+617 km sz., 32,0 m szabad nyílás), Győr-Komárom vasútvonal feletti felüljáró (3+260 km szelvény, 16,0 + 3x18,0 + 16,0 m szabad nyílás), 1. sz. főút feletti felüljáró (3+422 km szelvény, 32,0 m szabad nyílás).

Szakasz jellemzői:
Szelvények 0+000 (13. számú főút 3+620 km szelvényében) – 3+700,44 (1. számú főút 88+875 km szelvényében)
Hossz 3,7 km

Kategória:
Tervezési osztály K.III.
Környezeti körülmény B
Tervezési sebesség Vt= 90km/h
Keresztmetszeti adatok:
Korona szélesség 12,0 m
Burkolat szélesség 7,50 m
Forgalomi sáv szélesség 2x3,50 m
Padka szélesség 2x2,50 m
Pályaszerkezet (főpálya)
5 cm AB-16/F kopóréteg
7cm K-22/F kötőréteg
7 cm K-22/F alapréteg
20 cm Ckt cementes stabilizáció
25 cm homokos kavics
Vízelvezetés mindkét oldali trapéz szelvényű oldal /talpárkokkal a befogadóig. Keresztező árkoknál műtárgyak, átereszek tervezése, szükség esetén mederkorrekcióval. Oldalárok befogadóhoz történő csatlakoztatása előtt a környezet védelmi előírásoknak megfelelő hordalékfogó /olajfogó aknák kialakítása.

Csomópontok:
Körforgalmú 1 db (Rk/Rb=25/15 m)
Háromágú („T”) 1 db (osztályozósávos)

Közművek:
Ivóvíz- és szennyvízcsatorna hálózat, csapadékcsatorna hálózat, áramszolgáltatói földkábel és légvezeték, távközlési földkábel, alépítményei és föld feletti vezeték, gázvezeték. Kiváltás, védelembe helyezés.
Közvilágítás: 3+700,44 (1. számú főút: 88+875) km szelvényben lévő csomópont megvilágítása.

 

Összes referencia