Bemutatkozás

Bemutatkozás

Hosszú út vezetett az 1950-ben alapított Betonútépítő Vállalat megalakulásától a mai, korszerű, projekt centrikus, holding felépítésű cégcsoportig, melynek az EuroAszfalt Kft. 2003-ban lett tagja.

Az EuroAszfalt cégcsoport növekedésével együtt járt egyes területeinek szakosodása, és a csoport szempontjából meghatározó tevékenységek központosítása. Ezen elvek alapján jött létre aszfalt- és betontermékek előállítására az EuroAszfalt Kft., melynek tevékenységi köre 2007. évtől a mélyépítési feladatok ellátásával bővült. Ennek köszönhetően Vevőink igényeit szélesebb kínálattal tudjuk kielégíteni szinte az egész ország területén.

Cégünk felépítésének köszönhetően út-, és autópálya építés, hídépítés, vasútépítés, magasépítés, mélyépítés, vízépítés, közműépítés, környezetvédelmi és repülőtér építés mérnöki létesítményeinek tervezése, fővállalkozása és kivitelezése területén, országos szinten tudunk jelen lenni a piacon. Mindennapi munkánk során munkavállalóink szakmai tudásuk legjavát adják a projektek sikeres kivitelezéséhez.

Rendelkezünk a feladatok ellátásához szükséges korszerű gépparkkal és az azt üzemeltető képzett személyzettel. Cégünk jellemzően a nagyobb értékű és komplex állami megrendelésű infrastrukturális beruházások lebonyolítására szakosodott, az összetett fővállalkozási és kivitelezési feladatok teljes körű elvégzésével.

A kivitelezés megfelelő minőségének folyamatos fenntartását, és egyidejűleg a környezet védelmét, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság megőrzését és a katonai többletkövetelmények teljesítését a cégcsoport vezetésének elkötelezettsége, valamint az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015, MSZ ISO 45001:2018, MSZ EN ISO 50001:2019 szabványok valamint az AQAP 2110:2016, NATO normatív követelmények szerint kialakított, bevezetett és működtetett integrált irányítási rendszer szabályozza. A szabványoknak megfelelő tanúsított integrált irányítási rendszer a cégcsoport működésében dokumentált rendet követel meg, ami a vevői elvárások magasabb szintű teljesítését teszi lehetővé. Annak a cégnek, ahol tanúsított irányítási rendszer működik, rangot, magasabb minőségi szintű besorolást, előnyt jelent, ami a piaci versenyben döntő jelentőségű. Ezt a színvonalat követeljük meg alvállalkozóinktól és beszállítóinktól is.

Irányítási rendszerünket meghatározó politikánkban megfogalmazott céljaink teljesítéséhez munkavállalóinktól megköveteljük a jogkövető magatartást, a környezetközpontú gondolkodást és a balesetmentes munkavégzést. Ennek érdekében tervszerű oktatás és képzési rendszert működtetünk, gépparkunkat az európai normák előírásainak megfelelően fejlesztjük.

Szervezeti ábra